2015-02-12

Externa nyheter

Parterna oroliga över energisamtal

Framtidens energiförsörjning är en ödesfråga för industrin. Nu ska politikerna försöka komma överens om saken. Svenskt Näringsliv och LO fruktar låsningar. Under julen enades regeringen och allianspartierna om att sätta sig i samtal för att nå en långsiktig överenskommelse om energipolitiken. Bland annat håller energiminister Ibrahim Baylan (S) på att ta fram direktiv till en blocköverskridande energikommission.

Läs hela