2013-06-25

Externa nyheter

Pengar säkras för verkens framtida nedmontering

Vad händer med vindkraftverken i Markbygden då de tjänat ut efter 20-25 år? Det finns noga reglerat i miljötillstånden att verksamhetsutövaren, bolaget bakom etableringen, äger skyldighet att städa upp efter sig när den dagen blir aktuell, förklarar Kristina Falk, miljö- och tillståndsansvarig på Svevind.

Läs hela