2018-07-05

Externa nyheter

Peter Alestig: Begränsa uppvärmningen till 1,5 grader? Glöm det!

Få hade nog räknat med att vi skulle klara 1,5-gradersmålet. Men en ny rapport pekar på att temperaturhöjningen kommer nås 60 år tidigare än beräknat. Att förhoppningarna grusas redan, är ett hårt slag mot det hyllade Parisavtalet – kanske det värsta sedan USA valde att överge det.

Det beskrevs som Parismötets största bedrift. När världens länder efter två veckors intensiva förhandlingar lämnade den franska huvudstaden i december 2015, hade de inte bara enats om det så kallade 2-gradersmålet – alltså att den globala uppvärmningen ska begränsas till 2 grader sedan förindustriell tid.

De hade gått längre. I gemensamma ordalag utlovade de att ”anstränga sig för att begränsa temeperaturhöjningen ytterligare, till 1,5 grader Celsius”.

Nu kommer en hård dom över det målet. I en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC – en rapport vars sammanfattning läckt ut till medier – konstaterar forskarna visserligen att det fortfarande är möjligt att nå det. Men det krävs ”snabba och omfattande” förändringar av världsekonomin för att det ska ske.

Läs mer här.