2015-12-15

Externa nyheter

Petzl VOLT och VOLT WIND – specialdesignade selar för kraft- och vindindustrin

VOLT och VOLT WIND skyddar och ger ökad rörlighet i vindkraftverk, master och torn. De nya selarna är designade för att underlätta vertikal förflyttning i fasta fallskyddssystem som till exempel skena eller vajer. Båda selarna har infästningspunkten i brösthöjd. En smart konstruktion som gör det enklare att koppla in sig i fallskyddssystemet och som också ger ökad rörlighet. Med ökad rörlighet ökar också möjligheten att hitta en arbetsposition som är både effektiv och ergonomisk.

Läs hela