2011-05-20

Externa nyheter

Pia Pehrson och Sophia Linderstam: Nya havsplaner hindrar vindkraft offshore

Pia Pehrson och Sophia Linderstam skriver i debatt i Ny Teknik: Risken är stor att den nya Havsmyndigheten kommer att försena vindkraften till havs ytterligare. En redan lång och byråkratisk tillståndsprocess kommer att bli ännu mer komplex. Detta var väl knappast vad regeringen tänkte sig när planeringsmålet för förnybar energi slogs fast.

Läs hela