2020-01-28

Externa nyheter

Pilot för ökad leverans av stödtjänster från energilager

Energilager kan redan idag leverera stödtjänster till Svenska kraftnät. Nu inleder Svenska kraftnät även en pilot för resurser med en begränsad energireserv, så kallad LER (Limited Energy Reservoirs). Piloten med LER avser frekvenshållningsreserven för störningar (FCR-D), där budgivning samtliga timmar möjliggörs. Syftet är både att öka likviditeten på marknaden och att höja kunskapen om hur dessa resurser samspelar med kraftsystemet.

Läs inlägget från SvK