2014-05-09

Externa nyheter

Pilotprojekt för lagring av vindkraftsel

Ett forskningsprojekt där vätgas ska produceras från vindkraftsel får nu anslag från Energimyndigheten. Ett problem med förnybara energikällor som vindkraft är att det inte finns några väl fungerande system för att lagra den överskottsel som produceras när det blåser mycket samtidigt som efterfrågan på elektricitet är låg.

Läs hela