2021-06-08

Externa nyheter

Pinsamt osaklig debatt om vindkraft i Norrköping

Det finns forskning som visar att de flesta människor som hör det tillåtna ljudet från vindkraftverken, inte anser sig störda. 40 db, som är gränsen utanför en bostad är betydligt lägre än normal samtalston.

Det finns heller inga belägg för att huspriser påverkas negativt. Näsudden är en stor vindpark på Gotland, där en liten gård mitt inne i vindparken har ökat i pris. För att ta ett exempel.

Näsudden är dessutom ett stort turistmål på Gotland. Detta och annat finns att läsa i forskningsprojektet ”Vindval”.

Läs mer:https://folkbladet.se/nyheter/artikel/pinsamt-osaklig-debatt-om-vindkraft-i-norrkoping/lz227qzl