2018-02-28

Externa nyheter

Planer för 530 nya vindsnurror i Gävleborgs län – 185 har redan byggts

Vindkraftsboomen är långt i från över. Även om flera projekt har gått i stå och ansökningar har dragits tillbaka finns fortfarande planer på att bygga drygt drygt 530 nya vindkraftverk i Gävleborg. Om alla byggs kommer länet snart ha över 700 snurror. Just nu finns det 17 vindkraftsparker som är tagna i drift i Gävleborgs län. Dessa har sammanlagt 185 vindsnurror.

Trots att det inte hänt så mycket på vindkraftfronten i Hälsingland de senaste åren är vindkraftsboomen är långt ifrån död. För närvarande handläggs 19 framtida vindkraftsprojekt av Länsstyrelsen i Gävleborg. Totalt handlar det om drygt 530 nya vindsnurror, utspridda i Hälsingland och Gästrikland.

Läs mer här