2013-02-18

Externa nyheter

Planer på ny vindkraftpark i Åsele kommun

Två företag ansöker om tillstånd att få bygga en ny vindkraftpark i inlandet. Det är företagen TCC och Nordex Sverige som ansöker hos länsstyrelsen om att få bygga högst 15 kraftverk i Åsele kommun.

Läs hela