2015-12-16

Externa nyheter

Planer på vindkraft i havet, sydväst Trosa

Ute till havs, drygt två mil sydväst om Trosa, ligger Långgrund. Här vill företaget Svea vind offshore anlägga en vindkraftpark bestående av 190 till 450 vindkraftverk. Vindkraftverken i fråga ska enligt samrådsunderlaget bli mellan 130 och 220 meter höga och placeras med minst 500 meters mellanrum vid Långgrund.

Läs hela