2014-03-04

Externa nyheter

Planerar nya vindkraftverk i Sivik

De fyra vindkraftverken på Siviksområdet kan komma att rivas ner och ersättas av tre något större vindkraftverk. Det är Vindbyggarna i Lysekil AB som står bakom planerna som beräknas kosta cirka 30 miljoner kronor.

Läs hela