2021-03-30

Externa nyheter

Planering för möjlig dubblerad elanvändning och halverade ledtider för elledningar

Arbetet med regeringens elektrifieringsstrategi passerar en viktig milstolpe. Bland utgångspunkterna för det avslutande arbetet märks en planeringsram för möjlig dubblerad elanvändning till 2045 och halverade ledtider för elledningar.

Läs pressmeddelandet från Infrastrukturdepartemenetet.