2011-12-06

Externa nyheter

Planering ger färre avslag

Tekniska anpassningar och bättre planering kan göra att färre vindkraftverk än i dag behöver stoppas av försvarsskäl. Den slutsatsen dras i en utredning som letts av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Läs hela