2018-08-17

Externa nyheter

Polarbröd ändrar sin marknadsföring – riskerar ändå stämning

Polarbröd har egna vindkraftverk och annullerar sina ursprungsgarantier i takt med att elen används i bagerierna. Ändå får företaget inte skriva att brödet bakas med vindkraftsel. Det slår Konsumentverket fast. Verket överväger att stämma Polarbröd, trots att företaget ändrar sin marknadsföring.

Konsumentverket arbetar med att granska marknadsföring, däribland miljöpåståenden. I våras granskades Polarbröds marknadsföring på brödpåsarna, där företaget skriver att brödet är bakat med vindkraft.

– Vi har utgått från att genomsnittskonsumenten av bröd inte är så insatt i hur energi funkar och att den kanske inte vet att det som kommer ur eluttaget är en blandning av allt möjligt. Därför tycker vi att det var missvisande att säga att brödet är bakat med egen vindkraft. Vi vet att Polarbröd har ursprungsgarantier som de annullerar allt eftersom elen används, men vi menar ändå att det är ett överdrivet påstående att brödet skulle vara bakat med egen vindkraft, säger processråd Ida Nyström, Konsumentverket.

Anna Borgeryd, Polarbröd, berättar för Miljö & Utveckling att företaget kommer att ändra sin formulering på brödpåsarna.

– Vi har svarat Konsumentverket att vi tycker att vår formulering är korrekt och i linje med hur många andra kommunicerar elursprung till svenska konsumenter, men att vi ändå justerar den, säger hon.

Anledningen är att företaget har möjlighet att berätta om de egna vindkraftverken istället, och Anna Borgeryd säger också att det är svårt att se att Polarbröd skulle vara rätt part för att pröva rätten att kommunicera baserat på elursprungsgarantier.

Men det är inte säkert att det räcker med en justering.

Läs mer här.