2013-07-01

Externa nyheter

Polarbröd köper vindkraftverk

Polarbrödskoncernen tänker bli självförsörjande på el och köper därför tre vindkraftverk. Investeringen görs i nybildade bolaget Polarkraft som bland annat ska syssla med förnybar energi.

Läs hela