2015-01-26

Externa nyheter

Polarbröd nu helt självförsörjande på förnybar el

I höstas tilldelades Polarbröd Stora Förnybarhetspriset av Svensk Vindenergi för sin konsekventa strävan efter hållbara lösningar som nu även inkluderar egna investeringar i förnybar el. Under 2014 har Polarbröd visat vägen för ett hållbart företagande genom att investera och låta bygga fyra egna vindkraftverk som ska försörja bagerierna med förnybar el. Lördagen den 24 januari togs det fjärde och sista verket i drift.

Läs hela