2019-11-27

Externa nyheter

Polen kommer att hålla sol- och vindauktioner

Polens regering, som reviderat energipolitiken och bl a har ambitionen att minska andelen kol i elmixen från 80 procent till 56-60 procent 2030, utlyser sol- och vindauktioner i början av december 2019.

Läs artikeln från Enerdata.