2020-12-02

Externa nyheter

Polen lovar en energisektor med nollutsläpp inom 20 år

– Den polska regeringen planerar att bygga upp en helt ny energisektor utan fossila utsläpp inom de närmaste 20 åren, sade Polens vice klimatminister i samband med en webinar som arrangerades nyligen av Polens ambassad i Stockholm.

Polens beroende av kol för stor del av dess energibehov, har gett landet en negativ miljöprofil i övriga Europa och bidragit till landets dåliga luftkvalitet.

– Vi vill bygga upp ett nytt energisystem utan fossila utsläpp under de närmaste två decennierna. Dess omfång kommer att vara densamma som det nuvarande systemet, sade Adam Guibourge-Czetwertynski.

Läs nyheten från Dagens Näringsliv.