2011-12-07

Externa nyheter

Polen planerar vindkraft på Södra Midsjöbanken

Företaget Baltex Power har påbörjat planeringen av vindkraftparken Norra Östersjön på Södra Midsjöbanken inom Polens ekonomiska zon. Myndigheter, organisationer och allmänheten i Sverige har nu möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i kommande miljökonsekvensbeskrivning och hur projektet kan påverka svenska förhållanden.

Läs hela