2021-06-09

Externa nyheter

Politiker svarar om vindkraftetablering

Demokrati tar tid

Självfallet har intresseföreningen Livskraft i Offerdal rätt i att alla får tänka och tycka vad de vill i en demokrati. Samtidigt ska alla bli hörda och respektfullt bemötta.

Demokrati kan därför ibland ta tid och vara en smärtsam process innan vi har en väl genomarbetad, långsiktig och förankrad plan att förhålla oss till. Det gäller även den aktuella vindkraftsfrågan. Livskraft i Offerdal vill att Centerpartiet ska ta ställning nu och vi vill därför förklara varför inget besked ges nu. Processen måste få ta tid.

Läs mer: https://jamtlandstidning.se/vindkraft/politiker-svarar-om-vindkraftetablering/109217