2012-11-27

Externa nyheter

Debatt: Politikerna bör stödja mikroproduktion av el

Att främja egenproducerad lokal mikroproduktion av el via vind- eller sol är både samhällsekonomiskt och samhällssäkerhetsmässigt lönsamt, men då krävs politiska beslut. Det skriver Nina Pettersson, på Newsmill.

Läs hela