2017-06-15

Externa nyheter

Politikerna tar strid för elkabel

Efter beskedet i slutet av maj från Svenska kraftnät att man skrotar planerna på att bygga en ny elkabel till Gotland, så tar nu politiker och vindkraftsbranschen strid för att ändra beslutet.

Läs mer här.