2018-10-19

Externa nyheter

Politisk vilja en av lösningarna på klimatfrågan

Den 8 oktober presenterades en ny stor rapport av FN:s klimatpanel IPCC. Den redogör för vad som skulle hända med jordens klimat om vi lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 jämfört med 2 grader. Det finns möjligheter att klara detta. Men det går trögt. Så är det naivt att vara optimistisk?

IPCC skriver i sin rapport, att det krävs ”snabba och långtgående” omställningar för land- och energianvändning, industri-, byggnads- och transportsektorn samt stadsplanering för att lyckas med 1,5 gradersmålet. En halv grad kan vara avgörande för  hundratals miljoner människor, havens korallrev och permafrosten.

Läs mer här.