2021-06-02

Externa nyheter

Politiskt stöd för vindkraftsskatt till kommunerna

I stället vill för dagens bygdemedel vill både vindkraftsföretagen och flera av riksdagspartierna se en fastighetsskatt för elproduktion.

Enligt Svensk vindenergi skulle en vindkraftspark med 13 vindkraftverk ge en kommun drygt en miljon kronor per år.

”(MP) är positiva då varje snurr på vindkraftsbladen också ger ett ekonomiskt tillskott till kommunernas skolor eller äldreomsorg”, säger Per Bolund språkrör Miljöpartiet.

Hör inslaget från SR