2016-05-27

Externa nyheter

Portugal drevs av förnybart i fyra dagar

Den första helgen i maj hände någonting unikt i Portugal – i 107 timmar täcktes landets energikonsumtion helt av sol-, vind- och vattenkraft.

Läs mer