2017-01-20

Externa nyheter

Positiv miljöeffekt bör vägas in vid prövning av vindkraft

I den senaste rapporten från forskningsprogrammet Vindval föreslår forskargruppen bakom studien om vindkraftens samhällsnytta att miljöbalken ändras. Genom att införa en ny regel ska även vindkraftens miljönytta vägas in i prövningen.

När ny vindkraft prövas enligt miljöbalken har domstolen att bedöma de lokala negativa miljöeffekterna. Miljöbalken ger även utrymme att väga in regional nytta, sysselsättning och ekonomisk tillväxt i tillståndsprocesser om vindkraft. Men däremot finns i dag ingen tydlig regel om att beakta vindkraftens positiva miljöeffekter, vilket forskargruppen nu föreslår.

Läs mer här