2012-01-23

Externa nyheter

Positiva vindar i Härnösand

Det blåser positiva vindar i Västernorrland. Flera nya vindkraftverk byggs i denna region, som ökat med 22 procent i vårt byggstartsindex. I Härnösand pågår projektet Vårdkasen, två nya vindkraftverk i ett centrumnära läge.

Läs hela