2012-09-28

Externa nyheter

Positivt beslut i Mark-och miljödomstolen, etapp ett i Markbygden

Mark- och miljödomstolen beslutade 25 september 2012 om etappen 1 i Markbygdens Vindkraftpark, som omfattar tillstånd att uppföra och driva 314 vindkraftverk i Piteå kommun.

Läs hela