2011-08-17

Externa nyheter

Positivt till vindkraftskabel

Vid gårdagens sammanträde för regionsstyrelsens arbetsutskott togs frågan om hur region Gotland ställer sig till en ny stamnätskabel upp. Rsau ställer sig positiv till den nya kabeln vilken möjliggör att vindkraften kan bygga ut enligt regionens översiktsplan Bygg Gotland.

Läs hela