2015-06-04

Externa nyheter

Potential i vindkraften

Det handlar om de stora frågorna. Hur räddar vi klimatet? Och hur säkrar vi vår framtida energiförsörjning? Stort hopp sätts till den tekniska utvecklingen, och framväxten av nya innovationssystem. Kersti Karltorp har studerat havsbaserad vindkraft. Potential finns, men det krävs ordentliga insatser för att kunna växla upp ett steg.

Läs hela