2013-06-12

Externa nyheter

Power Transmission tecknar avtal med Svenska Kraftnät

Eltel Networks TE AB har i hård internationell konkurrens vunnit en delsträcka inom Svenska Kraftnät’s utbyggnadsprogram för Sydvästlänken. Ordervärdet är cirka 164 MSEK och är en viktigt förbindelse för planerad storskalig vindkraft.

Läs hela