2017-11-09

Externa nyheter

PPA möjliggör nya investeringar

Europa har en betydande, men i stort sett outnyttjad, potential för förnybar elproduktion. PPA (Power Purchase Agreement) kan stödja den förnybara utbyggnaden och möjliggöra investeringar i den europeiska elmarknaden. Det är därför angeläget att belysa och öka kunskapen om vad ett PPA är och hur det kan utformas.

Läs mer här (engelsk artikel)