2019-04-15

Externa nyheter

Pressinbjudan: Startskott för satsning på hållbar vindkraft i Dalarna

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 100 procent förnybar el 2040. För att nå målet krävs ökad vindkraftsproduktion. Samtidigt ställs frågan om vindkraftens utbyggnad många gånger mot djurliv, kulturvärden och livsmiljö, i en debatt som väcker starka känslor. Därför samlar Länsstyrelsen nu olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna. Media är varmt välkomna att närvara.

För att möta vindkraftens utmaningar har Länsstyrelsen i Dalarnas län, med finansiering från Energimyndigheten, startat projektet Hållbar vindkraft i Dalarna. Som ett första steg i arbetet bjuder Länsstyrelsen nu in länets olika aktörer till en gemensam konferens…

Läs hela inbjudan här.