2012-04-04

Externa nyheter

Priset på utsläppsrättigheter når ny bottennivå

Priset på utsläppsrätter föll kraftigt efter att nya officiella data visat att utsläppen från kraftverk och fabriker sjunkit mer än väntat inom EU. Det kan låta positivt men kan bidra till att övergången till förnyelsebar energi stannar av.

Läs hela