2017-01-24

Externa nyheter

Prisraset fortsätter i oförminskad takt

Bottenrekorden avlöser varandra på elcertifikatmarknaden efter att allt fler marknadsaktörer varnar för låga priser, samtidigt som blåsigt och milt väder i januari pressar fronten.

Läs mer här