2013-04-15

Externa nyheter

Procurator Academy GWO certifierad

Som ett av de första företagen i Sverige är nu Procurator Academy certifierad att utföra vindkraftsutbildningar i enlighet med GWO (Global Wind Organisation). Certifieringen har gjorts av Inspecta som har granskat ledningssystem, rutiner och instruktioner samt varit med på utbildningsplatsen under praktiska utbildningsmoment. Procurator är ceritifierade inom First Aid, Manual Handling, Fire Awareness och Working at Heights.

Läs hela