2012-08-14

Externa nyheter

Produktionen av förnybar energi ska öka i Svalöv

I dagsläget finns det 19 stycken vindkraftverk i Svalövs kommun som tillsammans producerar 50 GWh elkraft per år. Men i kommunens miljömål finns det krav på att ännu mer förnybar energi ska produceras lokalt.

Läs hela