2010-12-02

Externa nyheter

Produktionsrekord av vindkraft vecka 47

Vindkraften slog nytt produktionsrekord under vecka 47. Preliminärt producerades cirka 120 GWh (miljoner kilowattimmar), vilket motsvarar en medeleffekt på runt 700 MW varje timme. Detta  i sin tur motsvarar nästan en kärnkraftsreaktor i effektstorlek.

Se statistik från Svensk Energi