2014-09-17

Externa nyheter

Prognos: 40 GW havsbaserad vindkraft i världen år 2020

När allt fler länder i världen satsar på havsbaserad vindkraft väntas den marknaden mer än femdubblas fram till 2020. Från 7,1 gigawatt (GW) 2013 till 39,9 GW år 2020, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 28 procent. Detta enligt energikonsultbolaget Global Data.

Läs hela