2019-02-12

Externa nyheter

Prognosen: Många fler vindkraftverk i år

Förra året byggdes 200 nya vindkraftverk i Sverige – och i år väntas ytterligare 600, enligt prognoser från branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Investeringstakten i vindkraft ökar och de närmaste fyra åren kommer produktionen som i dag ligger runt 17 TWh vara 35 TWh i slutet av 2022.

Charlotte Unger Larsson, vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi, lyfter fram de politiska målen i energiöverenskommelsen 2016 som en stark förklaring till dagens investeringstakt i svensk vindkraft…

Lyssna på inslaget och läs hela artikeln hos SR.