2019-11-26

Externa nyheter

Prognosen: Sverige når bara halvvägs till klimatmålen

Preliminär statistik visar att Sveriges utsläpp av koldioxid ökar – och enligt prognosen kommer vi inte att nå de nationella klimatmålen.

Nu står stort hopp till regeringens klimatpolitiska handlingsplan, som ska presenteras i december.

– Vi går inte i rätt riktning. Tempot behöver öka, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Läs artikeln i Expressen.