2015-02-11

Externa nyheter

Prognoser för nedisning av vindkraftverk nu möjligt

Nu kan vindkraftsproducenter få prognoser över risk för nedisning av vindkraftverk presenterat på en karta. Det är viktigt för att bedöma produktionsläget det kommande dygnet. Tjänsten är resultatet av flera års forskning om vindkraft i kallt klimat.

Läs hela