2018-11-05

Externa nyheter

Projekt Örnkoll är igång igen

Förhoppning om att Gotland kommer att ha kapacitet att exportera mer el har väckts och projektet som syftar till att hindra att örnar skadas av vindkraftverk är igång igen.

Genom att en kamera skickar en signal som tillfälligt stoppar vindkraftverket hoppas projektledare Andreas Wickman och Gotlands Vindelproducenter hindra att örnar skadas av vindkraftverk.

Det är efter de omfattande moderniseringarna av kraftstationerna i Ygne och Västervik som förhoppningar väckts om att Gotland kommer att ha kapacitet att exportera mer el och vindkraftproducenterna åter vågar satsa.

Läs mer här.