2014-02-21

Externa nyheter

Protester mot vindkraft är naturligt

Synpunkterna gällande vindkraftsprojektet Grävlingkullarna är många. Motståndet finns, men projektledare Pia Hjalmarsson tror på en etablering. Vindkraftsanläggningen planeras till Grävlingkullarna i Filipstads kommun, intill Hällefors kommungräns. Stena Renewable AB äger projektet som omfattar 23 vindsnurror, med maxhöjden 200 meter. En investering på 690 miljoner kronor.

Läs hela

 

as till Grävlingkullarna i Filipstads kommun, intill Hällefors kommungräns. Stena Renewable AB äger projektet som omfattar 23 vindsnurror, med maxhöjden 200 meter. En investering på 690 miljoner kronor.