2013-08-21

Externa nyheter

Rabbalshede Kraft bygger tre vindkraftsparker

Byggprojekt Rabbalshede Kraft har i sommar påbörjat byggnationen av tre vindkraftparker med 33 verk med en sammanlagd effekt på 101 MW. Kostnaden för parkerna är beräknad till 1,2 miljarder kronor. Finansieringen har bland annat ordnats genom en riktad nyemission i början av sommaren till det Luxemburgbaserade företaget Manor samt en företrädesemission till bolagets aktieägare under juli där bolaget tillfördes ytterligare 350 miljoner kronor. Manors ägarandel är nu 53 procent. SEB och Swedbank står för bankfinansiering.

Läs hela