2019-02-28

Externa nyheter

Rabbalshede Kraft investerar i vindpark Gärdshyttan

Rabbalshede Kraft AB har beslutat om att starta byggnation av vindpark Gärdshyttan i Askersunds kommun, Örebro län. Vindparken omfattar fem vindkraftverk med en total effekt om 16,25 MW.

Anläggningsarbeten startar i mars 2019 och vindparken planeras vara färdigställd i mars 2020…

Läs pressmeddelandet här.