2021-04-09

Externa nyheter

Rabbalshede Kraft och Euromekanik siktar på grön vätgasproduktion i industriell skala i Södra Sverige

Rabbalshede Kraft och Euromekanik tar nu nästa steg i sin vätgassatsning genom att ansöka om deltagande i IPCEI Hydrogen med en utrullning av grön vätgasproduktion i industriell skala i Södra Sverige. IPCEI är ett EU-initiativ som står för Important Projects of Common European Interest och är ett instrument för att främja investeringar i gränsöverskridande FoU- och industriprojekt av särskild betydelse för europeisk utveckling.

Utrullningen har potentialen att producera 20 000 kg grön vätgas per dygn, direkt från Rabbalshede Krafts vindparker i södra Sverige som är strategiskt belägna, nära slutanvändare av vätgas både inom industrin och transportsektorn.

Läs hela notisen i SvD Näringsliv.