2016-07-01

Externa nyheter

Rabbalshede Kraft säljer hela vindproduktionen från ny park till Google

Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastruktur kommer att sälja hela sin kommande årsproduktion om 234 gigawattimmar i vindparken Lyrestad till Google.

Läs mer