2015-12-17

Externa nyheter

Rabbalshede Kraft tecknar service och underhållsavtal med LEVA

Avtalet innebär att Rabbalshede svarar för service och avhjälpande underhåll av LEVAs vindkraftspark. Vi är glada över att få detta förtroende från LEVA och ser fram emot ett långt samarbete. Avtalet är ett led i Rabbalshedes strategi att förutom att driva egna parker även erbjuda service åt andra aktörer på marknaden, säger Thomas Linnard, VD för Rabbalshede Kraft.

Läs hela